سفر وزیر کشور به کردستان

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز شنبه ۱۸ آبان‌ماه به منظور پیگیری پروژه های عمرانی وارد فرودگاه بین المللی سنندج شد و مورد استقبال مسؤولان استانی قرار گرفت. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده