خبرسازی در مورد ذرت‌های آلوده

حدود ۱۴۰ هزار تن ذرت آلوده در سالهای ۹۲ تا ۹۵ به طور عمده  توسط شرکت‌های خصوصی وارد کشور شده است، اما به دلیل اینکه آلایندگی به سم قارچی آفلاتوکسین در اینها بالا بوده، اجازه ترخیص در داخل کشور داده نشده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده