تحولات سیاسی در پاکستان

حزب جماعت علمای اسلام شاخه فضل پاکستان بانی اعتراضات موسوم به راهپیمایی آزادی شده است که خواهان استعفای عمران خان هستند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده