پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF

با وجود تأکید دولت بر موافقت کلی نظام با اجرایی شدن لوایح مرتبط با FATF  همچنان موانع پیدا و پنهان مانع از پیشبرد این موضوع مهم می‌شوند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده