پیشنهاد رئیس جمهوری برای برگزاری همه‌پرسی در مسائل راهبردی

رئیس جمهوری در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه تهران (۲۴ مهرماه ۱۳۹۸) گفت که بعد از ۴۱ سال در برخی مسائل راهبردی از جمله نحوه مواجهه با دشمن هنوز به جواب مشخصی نرسیده‌ایم. برخی می‌گویند باید با دشمن دوئل کرد و حتی کشته شد و برخی دیگر می‌گویند باید تعامل کرد. روحانی پیشنهاد کرد برای انتخاب نهایی یکی از این رویکردها باید همه‌پرسی برگزار شود. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده