طرح مجلس برای رفع انحصار از زبان انگلیسی در آموزش مدارس

روزهای پایانی مهرماه ۱۳۹۸ یک فوریت طرحی در مجلس مطرح شد که پیشنهاد دهندگان خواستار رفع انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس کشور شده بودند. این طرح حواشی گسترده‌ای را به دنبال داشت. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده