طرح ابتکار صلح هرمز

سفر رئیس جمهوری به سازمان ملل متحد و شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی همراه با ارائه یک پیشنهاد جدید برای صلح و ثبات در منطقه بود: طرح ابتکار صلح هرمز. در این طرح علاوه بر کشورهای منطقه از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز دعوت شده است تا در یک گفت‌وگوی جمعی برای رسیدن به صلح پایدار و دراز مدت مشارکت کنند. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده