اعتراض‌های مردمی در لبنان

از روز پنجشبه ۲۵ مهرماه بیروت پایتخت لبنان شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض به وضعیت معیشت و ناکارامدی دولت لبنان در حل این مسائل بود. لبنانی‌ها خواستار کناره‌گیری دولت بودند.

برچسب‌ها

اخبار پرونده