دستگیری مسؤول کانال آمدنیوز (روح‌الله زم)

۲۲ مهرماه ۱۳۹۸ روح‌الله زم مسؤول سایت و کانال آمدنیوز که در حدود سه سال فعالیت به  ارائه اخبار و تحلیل‌های دروغ، ساخت خبرهای جعلی و تشویق و تحریک به اعتراض‌های خیابانی و اعمال خشونت می‌پرداخت در جریان یک برنامه امنیتی - اطلاعاتی دستگیر شد. دستگیری زم از همان ساعات ابتدایی به موضوع گفت‌وگوهای مختلفی تبدیل شد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده