حوادث لردگان و روستای چنار محمودی

انتشار خبری مبتنی بر دچارشدن شماری از اهالی یک روستا در لردگان به HIV و برخی حواشی و خبرهای نادرست یا اغراق‌شده در مورد این موضوع چالش‌های زیادی را در منطقه ایجاد کرد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده