اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه

ترکیه در لشکرکشی تازه وارد بخش هایی از شمال شرقی ترکیه شد در ان جا کردهای شورشی سوری همراه با کردهای جدایی خواه ترکیه استقرار دارند. ترکیه می خواهد که کردها حداقل 30 کیلومتر از مرزهایش دور شوند. این 30 کیلومتر از جمله شهرها و روستاهای کردنشین سوریه مانند "کوبانی" می شود که صحنه جنگ های سخت با داعش بود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده