چالش‌ جدید کشمیر

دهلی نو به دنبال برخی ناآرامی های تازه در کشمیر، محدودیت های سیاسی، امنیتی و انسانی را در این منطقه وضع کرد که از آن جمله برخی امتیازات خودگرانی محلی بود.

برچسب‌ها

اخبار پرونده