عاشورای ۹۸ به روایت عکاس‌های ایرنا

در این مجموعه، آیین‌های عاشورایی در گوشه و کنار ایران را به روایت عکاسان خبرگزاری جمهوری اسلامی می‌بینید.

برچسب‌ها

اخبار پرونده