کتاب‌هایی که کربلا و عاشورا را خواندنی کردند

درباره واقعه عاشورا کتاب های بسیاری نوشته شده است.اغلب این کتاب ها به خصوص آن هایی که در قالب های شعری، داستانی و نمایشی و نیز پژوهش های تاریخی از مناظر مختلف نوشته شده است، این واقعه و ابعاد آن را خواندنی کرده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده