بازخوانی حماسه کربلا بر صحنه تئاتر در آیینه انقلاب

حماسه حسینی در انقلاب کربلا یکی از دستمایه های بی نظیر در ادبیات نمایشی ایران به ویژه در نمایش های صحنه ای است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده