سفر سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران (شهریور ۱۳۹۸)

کرنل فروتا سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۶ شهریورماه وارد تهران شد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده