گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران

جمهوری اسلامی ایران ۱۳ شهریورماه رسماً اعلام کرد که در مسیر کاهش تعهدات برجامی‌اش گام سوم را برمی‌دارد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده