تحریم صنعت فضایی ایران

آمریکا صنعت فضایی ایران را که صنعتی جوان و کاملا غیرنظامی است، تحریم کرد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده