تنش بین لبنان و اسرائیل (شهریور ۹۸)

لبنان و اسراییل شهریور ماه سال 1398 روابط شان بیشتر از معمول تیره شد. این تیرگی از زیاده خواهی های پیوسته تل آویو در نقض مکرر حاکمیت لبنان و مسدود کردن منافع بیروت و دست درازی بیشتر به اراضی عربی شروع شد.

برچسب‌ها

اخبار پرونده