خبرسازی رسانه‌های غربی درباره ماهواره ناهید۱

انفجار در سکوی پرتاب ماهواره ناهید باعث شد تا خبرسازی‌های گسترده‌ای درباره این پروژه ملی در رسانه‌های خارجی صورت گیرد و کار حتی به توییتر رئیس جمهوری آمریکا نیز کشیده شد. 

برچسب‌ها

اخبار پرونده