مذاکرات صلح افغانستان

دولت «محمد اشرف غنی» هر چه که باشد، رئیس دولتی است که با انتخاب مردم سر کار آمده است. پس دولتی قانونی است. سوالی که وجود دارد اینکه چرا آمریکایی‌ها اجازه بازی به یک دولت قانونی در زمین مذاکرات صلح با طالبان را نمی‌دهند؟

اخبار پرونده