حملات هوایی اسرائیل به سوریه و عراق

 سامانه های دفاعی سوریه حمله موشکی رژیم صهیونیستی به منطقه ای در استان درعا را دفع کردند.

اخبار پرونده