گزارش و تحلیل

  • نماز و سفرهای جاده‌ای

    نماز و سفرهای جاده‌ای

    بیرجند - ایرنا - نماز در سفر آدابی دارد مبتنی بر رعایت حال مسافر از جانب آموزه‌های مترقی دین اسلام و اقامه آن مستلزم ایجاد شرایط لازم و…

  • درد و رنجی فراتر از دیالیز

    درد و رنجی فراتر از دیالیز

    بیرجند - ایرنا - بیماران کلیوی با تکرار تلخ دیالیز هر هفته سه نوبت و هر دفعه چهار ساعت، برای ادامه زندگی در نبرد هستند، این بیماران در…

برگزیده‌ها

مشروح اخبار خراسان جنوبی