فهرست پادکستها

  • اخبار سلامت ۳ اسفند ۹۸

    اخبار سلامت ۳ اسفند ۹۸

    پادکستدر اخبار سلامت این هفته رادیو ایرنا با راه های انتقال ویروس کرونا و توصیه های‌ استاندارد سازمان بهداشت‌ جهانی برای جلوگیری‌ از آن آشنا می‌شوید.

  • اخبار سلامت ۲۶ بهمن ۹۸

    اخبار سلامت ۲۶ بهمن ۹۸

    پادکستدر اخبار سلامت این هفته (‌۲۶‌ بهمن) ‌ به نقش پر رنگ‌ داروهای کنترل کلسترول‌ در مقابله با سرطان پروستات تهاجمی،‌ تاثیر مصرف اسپرین‌ درمحافظت از قلب،‌ تاثیر نامطلوب ‌ استفاده مادران بارداراز ‌لوازم آرایش برافزایش وزن کودک، و نقش عشق بر سلامت‌ روان آشنا می ‌شوید.