فهرست پادکستها

 • سه دقیقه با اقتصاد- ۲۴ مهر ۹۸

  سه دقیقه با اقتصاد- ۲۴ مهر ۹۸

  پادکستتکذیب سهمیه‌بندی کارت‌های سوخت و آمار ضایعات غذایی در ایران را در سه دقیقه با اقتصاد بیست و چهارم مهر بشنوید.

 • من دین خود را ادا کردم

  من دین خود را ادا کردم

  پادکستدر میانه‌ی التهاب، اعتراض سیاسی و ادبیات متعهدِ دهه سی و چهل، او در دل تنهایی خود در قریه‌کاشان نشسته بود و از سرنوشت آب حرف می‌زد. معاصرانش به او می‌تاختند. هرجا سخن از شعر اجتماعی و ادبیات متعهد بود، خیلی‌ها سهراب سپهری را متهم کردند که در دنیای انتزاعی خود به فکرگل نکردن آب است. سوی دیگر این جریان هم سیاستگذاران فرهنگی بعد از انقلاب بودند که شعرش را تقلیل دادند به جملاتی شعاری و تبلیغاتی در بلیبوردها و کلام مجری‌ها. همین‌ها بود که در دورانی خواندن شعر سهراب دلیلی شد بر بی‌سوادی و کج‌فهمی. اما شعر سهراب چگونه از دل این جریان‌های تخفیف‌دهنده و تحقیرکننده، زنده ماند و در ذهن و زبان مردم ادوار مختلف جاری شد؟

 • سه دقیقه با اقتصاد- ۲۳ مهر ۹۸

  سه دقیقه با اقتصاد- ۲۳ مهر ۹۸

  پادکستتلفات مواد غذایی در جهان، جریمه در انتظار معترضان حذف یارانه و آغاز بازگشت زائران اربعین را در سه دقیقه با اقتصاد بیست و سوم مهر بشنوید

 • سه دقیقه با اقتصاد- ۲۲ مهر ۹۸

  سه دقیقه با اقتصاد- ۲۲ مهر ۹۸

  پادکستکاهش ۳۰ هزار تومانی گوشت گوساله، اما و اگرهای توقف تولید پراید و افزایش ۱۵ درصدی حقوق در سال ۹۹ را در سه دقیقه با اقتصاد ۲۲ مهر بشنوید

 • سه دقیقه با اقتصاد- ۲۱ مهر ۹۸

  سه دقیقه با اقتصاد- ۲۱ مهر ۹۸

  پادکستنشانه های احیای اقتصاد ایران، وام ۳۰ میلیون تومانی برای سربازان و آمار زنان سرپرست خانوار را در سه دقیقه با اقتصاد بیست و یکم مهر بشنوید

 • سه دقیقه با اقتصاد- ۲۰ مهر ۹۸

  سه دقیقه با اقتصاد- ۲۰ مهر ۹۸

  پادکستسیم کارت های دردسرساز، کاهش قیمت رومینگ اینترنت اربعین و رشد ۲ برابری قیمت داروهای خاص را در سه دقیقه با اقتصاد بیستم مهر بشنوید.