سنندج - ایرنا - همایش حماسه حضور با شرکت کنش‌گران سیاسی و اجتماعی استان و شخصیتهای برجسته کشوری و استانی روز یکشنبه در سینما بهمن سنندج برگزار شد.(عکاس: سیدمصلح پیرخضرانیان)

سرخط اخبار استان‌ها