گناوه - ایرنا - بازار تجاری بندرگناوه از بازارهای معروف و پرمشتری در جنوب کشور به علت شرایط قرمز کرونایی این شهرستان تعطیل شد.