ایرنا - شیراز - بارش نخستین باران پاییزی آرامگاه حافظ شیرازی را جلوه ای دیگر و روزی متفاوت بخشید./عکس:رضا قادری