ایرنا- کرمانشاه- تصاویر اجرای طرح ملی ابرار( آسفالت راه‌های روستایی اولویت دار کشور) توسط راهداران شهرستان روانسر را نشان می‌دهد. در اجرای این طرح راه دسترسی به روستای «مرادآباد» آسفالت و بهسازی شد و راه روستای «ده باوکه» نیز با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.