ایرنا- کرمانشاه- تصاویر تلف‌شدن تعداد زیادی از ماهی‌های رودخانه «قره‌سو» شهر کرمانشاه به دلیلی نامعلوم را نشان می‌دهد. این تلفات در حد فاصل میدان امام حسین (ع) شروع شده و تا کمی بعد از پل معروف به لب آب ادامه دارد. رودخانه قره‌سو از سراب روانسر سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسافتی حدود ۶۰ کیلومتر وارد شهر کرمانشاه می‌شود و پس از به هم پیوستن با رودخانه گاماسیاب وارد رودخانه سیمره می شود.(عکاس:بهمن زارعی)