شاهرود - ایرنا - یکهزار و ۳۵۰ بسته معیشتی در ۲ مرحله بین نیازمندان بخش بیارجمند شاهرود به همت کمیته امداد امام خمینی(ره) وبا مشارکت دستگاه های اجرایی و خیران در راستای رزمایش مواسات توزیع شد.(عکس: علی آقایی)

اخبار مرتبط