کرمانشاه- ایرنا- رزمایش دفاع بیولوژیک و پاکسازی سپاه در غرب کشور صبح جمعه با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی در مرکز بهداری غرب نیروی زمینی سپاه در کرمانشاه آغاز شد.(عکاس:سامان رحمتیان)