شاهرود-ایرنا-رییس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با حضور در بیمارستان امام حسین(ع) این شهر از تلاش مدافعان سلامت قدردانی کرد.(عکس:ابوالقاسم تیموری)

اخبار مرتبط