ایرنا- کرمانشاه- بیمارستان مسیح کرمانشاه دومین بیمارستان تاریخی ایران سه‌شنبه‌شب ۲۷ اسفند ۹۸ به دلایل نامعلوم بیش از پنج ساعت در آتش سوخت و بخشی از آن ویران شد.