سمنان-ایرنا- به همت پایگاه خادمان شهدا، کارگاه جهادی تولید ماسک توسط ۳۰ نفر از خواهران بسیجی دامغان در کانون امام خمینی (ره) ایجاد شده است. (عکس: میثم اسماعیلی)