سمنان- ایرنا- تصاویر بخش بیماران کرونا در بیمارستان کوثر سمنان را نشان می دهد که بخش هایی از آن برای مراقبت از بیماران کرونا و مشکوک به کرونا آماده شده است. ( عکاس:عابد میرمعصومی)

اخبار مرتبط