ایرنا- کرمانشاه- تصاویر حضور هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه و جمعی از مردم را در ساعات اولیه رای‌گیری در پای صندوق مستقر در دبیرستان استقلال در بلوار نوبهار منطقه 22 بهمن را نشان می‌دهد.(عکاس:علیرضا مولوی)