اراک - ایرنا - تبلیغات نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اراک توجه شهروندان را به خود جلب کرده است.