سمنان- ایرنا- اولین مرکز نیکوکاری تخصصی، فرهنگی و آموزشی شهرستان دامغان به نام شهید سعید علیزاده به منظور کمک به دانش آموزان نیازمند شهرستان و رفع محرومیت افتتاح شد. (عکس: میثم اسماعیلی)

اخبار مرتبط