ایرنا - جیرفت - نمایشگاه گل و گیاهان طبیعی با 90 غرفه متنوع در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی بهاران جنوب کرمان دایر است.۷۴۲۹