ایرنا - جیرفت - مسابقه ماهیگیری خانوادگی به همت هیات ورزش‌های همگانی با حضور بیش از یکصد خانواده در روستای ده‌پیش جیرفت برگزار شد.۷۴۵۰