ایرنا- کرمانشاه- هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه، عصر روز پنجشنبه از آثار تاریخی و کاجستان ۱۲۲ هکتاری بیستون بازدید کرد و در نشستی در پایگاه میراث فرهنگی این شهر چند پروژه را برای اجرا مورد بررسی قرار داد.عکاس:مجید رحمتی