کرمانشاه- ایرنا- دادستانی کرمانشاه با دعوت از اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی کشور و فعالان اجتماعی، نیکوکاران و دستگاه‌های مسئول استان، در تلاش است که هم راهی برای جلوگیری از تکرار اسیدپاشی در استان باز کند و هم بستر حمایت‌های مادی و درمانی را از قربانیان اسیدپاشی را فراهم کند. در این گزارش، تصاویر قربانیان اسیدپاشی استان به درخواست خودشان منتشر یا واضح نشده است.

اخبار مرتبط