سمنان-ایرنا- مدرسه موسویه دامغان متعلق به دوره قاجاریه با قدمت ۲۰۰ ساله، به نام مدرسه آقا یا حوزه علمیه امام موسی الکاظم (ع) شناخته می‌شود که به شماره ثبت ۲۷۴۹ در آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. (عکس: میثم اسماعیلی)