شاهرود- ایرنا- طرح جمع آوری سگ های بدون صاحب توسط پیمانکار شهرداری با روش زنده گیری انجام شده وپس از واکسیناسیون، عقیم سازی، پلاک کوبی و نگهداری چند روزه در طبیعت رهاسازی می شوند.(عکس: ابوالقاسم تیموری)

اخبار مرتبط