شاهرود-ایرنا- جمعی از متخصصان طب سالمندی فرانسه از خانه سالمندان، بخش‌های مختلف بیمارستان امام حسین(ع) و مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی بیماری‌های چشم شاهرود بازدید کردند.(عکس:ابوالقاسم تیموری)

اخبار مرتبط