شاهرود-ایرنا- جمعی از استادان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود روز سه شنبه نشست مشترک با متخصصان طب سالمندی بیمارستان " شارل ویل مزیر" فرانسه برگزار کردند. عکس: ابوالقاسم تیموری)

اخبار مرتبط