ایرنا-شیراز- تصاویر، مرکز نگهداری کودکان کار کمتر از ۱۲ سال در شیراز را نشان می‌دهد،‌ مرکزی که صنعتگران و فعالان اقتصادی فارس هیات مدیره آن را تشکیل داده اند./ عکس: شیوا السادات عطاران