شاهرود-ایرنا- ' گروهی از بسیجیان و پاسداران شاهرود به مناسبت هفته بسیج در پایگاه انتقال خون این شهر حاضر شده و خون هدیه دادند .(عکس: ابوالقاسم تیموری)

اخبار مرتبط