کیش - ایرنا- گروه موسیقی تشکار بوشهر و بومیان جزیره کیش در قالب جشنواره موسیقی نواحی جنوب کشور در خانه بومیان جزیره مرجانی کیش نواهای موسیقیایی این مناطق را اجرا کردند

اخبار مرتبط