سمنان- ایرنا- به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی انجمن شعر و ادب سمنان در سالن جلسات کتابخانه مرکزی سمنان شب شعر برگزار کرد.(عکس: عابد میرمعصومی)